Celý vesmír je neustále v pohybu, střídají se roční období, počasí, den a noc, nádech a výdech. Období zasetí a období sklizně, naše životní fáze. Příroda nám ukazuje, že je naprosto přirozené něco ukončit a přejít do nové fáze. My lidé však máme sklony držet se zuby...