Během podzimu a zimních měsíců máme větší tendenci držet se doma a také si všímat stavu našich domácností. Co se nám v létě nechtělo vůbec řešit, nás teď často může až stresovat. Ráda bych s vámi posdílela častý omyl, kterého se lidé dopouštějí. Zahajují celý proces...